Recent Changes

Tuesday, September 12

 1. page Pedagogiikka edited ... Verkkopedagogiikka Jokin muu pedagogiikka sp
  ...
  Verkkopedagogiikka
  Jokin muu pedagogiikka
  sp
  (view changes)
 2. page Pedagogiikka edited ... Verkkopedagogiikka Jokin muu pedagogiikka sp
  ...
  Verkkopedagogiikka
  Jokin muu pedagogiikka
  sp
  (view changes)

Monday, January 16

 1. page Vapautuksen pedagogiikka edited ... Vapautuksen pedagogiikka syntyi latinalaisessa amerikassa ja se on yksi kriittisen pedagogiika…
  ...
  Vapautuksen pedagogiikka syntyi latinalaisessa amerikassa ja se on yksi kriittisen pedagogiikan pääsuunnista. SK
  Brasilialainen Paulo Freire oli yksi 19oo-luvun merkittävimpiä uudistuvan pedagogiikan edustajia. Hänen pedagogiikkansa tunnetaankin niellä vapautuksen kasvatus, koska siihen sisältyy ajatus, että sorretut pystyvät kasvatuksen avulla vapautumaan yhteiskunnallisesta sorrosta. Yhteiskunnallinen sorto kohdistuu ihmisiin, joilla ei ole valtaa. MH
  testi

  (view changes)
 2. page Vapautuksen pedagogiikka edited ... Vapautuksen pedagogiikka syntyi latinalaisessa amerikassa ja se on yksi kriittisen pedagogiika…
  ...
  Vapautuksen pedagogiikka syntyi latinalaisessa amerikassa ja se on yksi kriittisen pedagogiikan pääsuunnista. SK
  Brasilialainen Paulo Freire oli yksi 19oo-luvun merkittävimpiä uudistuvan pedagogiikan edustajia. Hänen pedagogiikkansa tunnetaankin niellä vapautuksen kasvatus, koska siihen sisältyy ajatus, että sorretut pystyvät kasvatuksen avulla vapautumaan yhteiskunnallisesta sorrosta. Yhteiskunnallinen sorto kohdistuu ihmisiin, joilla ei ole valtaa. MH
  testi
  (view changes)

Monday, July 18

 1. page Vapautuksen pedagogiikka edited ... Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos jo…
  ...
  Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos joku on jo kirjoittanut ennen sinua, jatka ja muokkaa tekstiä. Lisää nimikirjaimesi vastauksen loppuun. Ohjeita.
  Vapautuksen pedagogiikka syntyi latinalaisessa amerikassa ja se on yksi kriittisen pedagogiikan pääsuunnista. SK
  Brasilialainen Paulo Freire oli yksi 19oo-luvun merkittävimpiä uudistuvan pedagogiikan edustajia. Hänen pedagogiikkansa tunnetaankin niellä vapautuksen kasvatus, koska siihen sisältyy ajatus, että sorretut pystyvät kasvatuksen avulla vapautumaan yhteiskunnallisesta sorrosta. Yhteiskunnallinen sorto kohdistuu ihmisiin, joilla ei ole valtaa. MH

  (view changes)
 2. page Sosiaalipedagogiikka edited ... Sosiaalipedagogiikka Sosiaalipedagogiikka on Suomessa melko uusi oppiala. Sitä alettiin kehit…
  ...
  Sosiaalipedagogiikka
  Sosiaalipedagogiikka on Suomessa melko uusi oppiala. Sitä alettiin kehittää vasta 1990-luvulla. Sosiaalipedagogiikan keskeisiä kiinnostuksen kohteita ovat ne kasvun prosessit, joista yhteiskuntaan kotoutuminen, sosiaalinen toimintakyky, yhteiskunnallinen identiteetti, osallisuus ja osallistuminen sekä riittävä elämänhallinta yhteiskunnan jäsenenä muodostuvat, ongelmat, joita ihmisillä on kotoutumisessa yhteiskunnan eri alueilla sekä pedagoginen toiminta, jonka tarkoituksena on edistää täysipainoista yhteiskunnan jäsenyyttä sekä ehkäistä ja lievittää kotoutumisongelmia, syrjäytymistä ja muuta huono-osaisuutta. LK.
  Itseapuun auttaminen ja itsekasvatuksellisten prosessien käynnistäminen sekä vahvistaminen niin yksilöiden elämässä kuin ryhmissä ja yhteisöissä ovat sosiaalipedagogisen työskentelyn keskeisiä periaatteita ja tavoitteita. Usein niihin lisätään ihmisten rohkaiseminen ja aktivointi realistiseen toimintaan elinolojensa kehittämiseksi ja arjen ongelmien kohtaamiseksi ja ratkaisemiseksi sekä kannustaminen itsensä kehittämiseen ja itsetoteutuksen tiellä olevien esteiden pois raivaamiseen. MH
  (view changes)
 3. page Dialogipedagogiikka edited ... Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos jo…
  ...
  Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos joku on jo kirjoittanut ennen sinua, jatka ja muokkaa tekstiä. Lisää nimikirjaimesi vastauksen loppuun. Ohjeita.
  Dialogipedagogiikan tarkoitus on käydä keskusteluja ja niiden kautta löytää yhteinen käsitys. Pääperiaatteena on kuunnella toisia ja kertoa omia mielipiteitä asioista ja lopulta päätyä yhteisymmärrykseen. NR
  Dialogiin kuuluu, että siihen osallistuva henkilö on valmis kuuntelemaan toisia riittävällä sympatialla ja on kiinnostunut ymmärtämään toisen näkökulmia. Lisäksi täytyy olla valmis muuttamaan näkemyksiään, jos siihen löytyy perusteet. Dialogin tavoitteena on löytää keskusteluun osallistuneiden yhteisesti prosessoitu ymmärrys keskustelun kohteena olevasta asiasta - mikä ei kuitenkaan tarkoita konsensuksen hakemista. MH
  (view changes)
 4. page Kriittinen pedagogiikka edited ... Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos jo…
  ...
  Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos joku on jo kirjoittanut ennen sinua, jatka ja muokkaa tekstiä. Lisää nimikirjaimesi vastauksen loppuun. Ohjeita.
  Kriittiselle pedagogiikalle on ominaista, että tutkimuksen ja teorian avulla pyritään suuntaamaan kasvatus- ja koulutuskäytäntöihin kritiikkiä ja näin muuttamaan näitä käytäntöjä. Tavoitteena on mm. yhteiskunnan demokraattisuuden lisääminen, yksilöiden vapautuminen ja heidän yhteiskunnallisen toimintakykynsä vahvistuminen. Kriittisessä pedagogiikassa tarkastellaan koulutuksen ja tiedon kietoutumista valtaan ja yhteiskunnan arvojärjestelmiin. MK
  Kriittisen pedagogiikan piirteitä :
  Äänen antaminen äänettömille
  Kokemuksesta oppiminen
  Yhdessä oppiminen
  Väkivallan muotojen paljastaminen
  Ideologioiden haastaminen
  Vallan tekeminen näkyväksi
  Vieraantumisen voittaminen
  Vapauden tiedostaminen
  Järjen, tunteiden ja aistien rohkea käyttö
  Demokraattisten käytäntöjen luominen MH

  (view changes)
 5. page Freinet-pedagogiikka edited ... 3. oppilaat ilmaisevat itseään kirjallisesti, vapaailmaisu toteutuu myös musiikissa ja draamas…
  ...
  3. oppilaat ilmaisevat itseään kirjallisesti, vapaailmaisu toteutuu myös musiikissa ja draamassa
  4.oppilaat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. SK
  Célestin Freinet (1896-1966) oli ranskalainen pedagogi, joka kuuluu vuosisadan alun progressiivipedagogeihin. Hänen kasvatusnäkemyksensä perustana oli ajatus positiivisesta yksilöstä, jolla on luontainen innostus kaiken tutkimiseen.
  Freinetpedagogiikkaa kutsutaan todellisuuspedagogiikaksi
  Lähtökohtana oppimiselle on lasten senhetkinen todellisuus. Opetus lähtee liikkeelle niistä tiedoista ja taidoista, joita oppilaalla käsiteltävästä asiasta on. MH

  (view changes)
 6. page Freinet-pedagogiikka edited ... 3. oppilaat ilmaisevat itseään kirjallisesti, vapaailmaisu toteutuu myös musiikissa ja draamas…
  ...
  3. oppilaat ilmaisevat itseään kirjallisesti, vapaailmaisu toteutuu myös musiikissa ja draamassa
  4.oppilaat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. SK
  Montessoripedagogiikan loi Italian ensimmäinen naislääkäri ja myöhemmin Rooman yliopiston professori Maria Montessori.
  Montessori tunnisti lapsissa oppimisen herkkyyskausia, kehityksen jaksoja, joina tietyn toiminnan oppiminen sujuu erityisen helposti, kuin leikiten. Herkkyyskaudet ovat olemassa lapsella luonnostaan. Ne toimivat eri intensiteetillä eri lapsilla ja ovat osittain päällekkäisiä.
  Herkkyyskausia ovat
  Kielellinen 0-6 v.
  Järjestyksen herkkyyskausi 9kk-3 v
  Kiinnostus pieniin esineisiin 1-2,5 v
  Aistitoimintojen tarkentuminen 0-5 v
  Sosiaalinen kehittyminen 2,5-6 v
  Liikkumisen herkkyyskausi 1-4 v MH

  (view changes)

More