Osui ohimoon - vei jalat suustani!


Keräämme tähän kurssin kuluessa vastaan tulleita hyviä lausahduksia. Liitä oma löytösi mukaan. Klikkaa Edit This Page, kirjoita sitaatti, kerro myös, mistä se on ja talleta.

external image 206619909_97b15056aa_m.jpg
Thomas Ziehe, kirjassa Uusi nuoriso - epätavanomaisen oppimisen puolustus (alkuteos 1982, suom. 1991), sivulla 219:
"Se, joka oman käsityksensä mukaan tietää jo kaiken, ei ponnistele enää tietääkseen enemmän. Juuri siitä, että osaa katsoa uusin silmin jo tietämäänsä, tulee oppimisen kannalta ratkaisevaa."