Millä tavalla oppimista tulisi arvioida? Mikä on arvioinnin merkitys?


Thomas Ziehe kirjoittaa kirjassaan Uusi nuoriso - epätavanomaisen oppimisen puolustus sivulla 185 seuraavaa: "Tunnetulla miimikolla on klovnikoulu. Hän työskentelee yhdessä oppilaidensa kanssa, näyttää miten esitys valmistellaan, antaa neuvoja ja rohkaisee. Ja hän harjoittaa ankaraa kritiikkiä, kun katsoo sen aiheelliseksi. Jokaisen mielestä on oikein, että arvostellaan, tässä tapauksessa jopa silloin, kun tällainen arvostelu voi laukaista vaikeita henkilökohtaisia kriisejä. Tietysti luokassa kauhistellaan perin tiukkaa kritiikkiä. Jokainen toivoo hiljaa mielessään, että se ei koskaan osuisi omalle kohdalle. Samalla voi kuitenkin syntyä helpottunut tunnelma, koska arvostelu merkitsee avoimuutta ja sitä, että sinutkin otetaan vakavasti. Ja tietysti ankara kritiikki antaa myös myönteisille arvioille lisää painoa. Vain se, joka uskaltaa arvostella, voi uskottavasti myös kiittää."

external image 206416007_eeeffe19e5_o.jpg
Mitä mieltä olet edellä esitetystä ajatuksesta? Millaisia kokemuksia sinulla on kouluarvioinnista ja sen vaikutuksista oppimiseen? Arvioinnin psykologiset vaikutukset kohdistuvat erityisesti tiedonkäsittelyyn, motivaatioon ja emootioihin. Arvioinnilla vaikutetaan myös koulutuksen rakenteisiin (koulutuksen sosiologia) ja koulutuksen järjestelyihin oppilaitoksissa. Seuraavassa kurssin opettajan kooste arvioinnin perusasioista. Voit katsoa ja kuunnella koosteen Flashvideona (äänet päälle). Alla pelkät jäsennyksen kalvopohjat. Kirjoita lukemasi ja kuuntelemasi pohjalta viimeinen merkintä portfolioblogiisi. Anna oma arviosi tälle kurssille ja pohdiskele muuten vapaamuotoisesti palautteen ja arvioinnin merkitystä oppimisessa.

external image 354694323_c3438bc0e1_o.jpg
external image 354694330_bb183742b8_o.jpg
external image 354694339_507a9e5618_o.jpg
external image 354694351_f75a87db45_o.jpg
external image 354694366_70c6ea6cf5_o.jpg
external image 354694310_8176810e42_o.jpg