TEEMA 1: Mitä oppiminen on?


Teemaan liittyvä portfoliotehtävä:
Valitse tarkastelun kohteeksi jokin tietty oppiaine ja tietty koulutaso (esimerkiksi musiikki alakoulussa tai matikka lukiossa). Kuvaile omien kokemustesi perusteella ja oppimateriaaliasi soveltaen (ks. oppimateriaaliwiki) perusteella, miten juuri sitä asiaa opitaan. Kerro:
 • Mitä menetelmiä opetuksessa voidaan käyttää eri aistikanavia ajatellen (näkö, kuulo, tunto, liike)?
 • Millaiset asiat edistävät ja millaiset ehkäisevät oppimista valitsemassasi tapauksessa?
 • Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia hyvistä ja huonoista oppimistilanteista kyseisessä tapauksessa? Mikä teki oppimisesta sujuvaa; mikä esti oppimista? (Käsittele kokemuksiasi niin, että et mainitse opettajien nimiä vaan kuvaat omia havaintojasi ja kokemuksiasi - ei ole tarkoitus mustamaalata ketään.)
 • Kuvaile, miten itse opettaisit kyseistä ainetta valitsemallasi tasolla. Mitä menetelmiä käyttäisit?
 • Vertaa lopuksi kouluoppimista ja harrasteoppimista: Mitä eroja voisi olla saman asian opettelussa harrastuksena verrattuna kouluoppimiseen. Käytä samaa esimerkkiä kuin edellä (esim. alakoululaisen musiikkiharrastus).

Erilaisia lähestymisiä oppimiseen


13.6. aivomyrskyn tulokset (brainstorm kääntyy yleensä ideariihi tai aivoriihi, mutta aamuvarhaisella aivomysky tuntui jotenkin hauskalta):
Mitä on oppiminen?
 • Oppiminen on uuden asian ymmärtämistä niin, että sitä osaa käyttää myöhemmin uusissa yhteyksissä. Esimerkiksi kun ekaluokkalaiselle kerrotaan, mitä eri kirjaimet tarkoittavat hän ymmärtää sen ja osaa käyttää tietoaan myöhemmin sanojen muodostamiseen.
 • Koulu, elämä, opettelu, keskustelu, harjoitus, kokeet, lukeminen, kirjoittaminen
 • Oppiminen on tiedon tallentamista kestomuistiin, niin että sen uudelleenhakeminen on mahdollista. Koulunkäynti ja kouluttautuminen mahdollistuu ihmisen oppimiskyvyn takia.
 • Millaista maailma olisi, jos ihmiset eivät oppisi? Sivistys olisi varmasti vieras käsite, käytöstavoista puhumattakaan. Ilman oppimista kirjoittaminen tai lukeminen ei olisi mahdollista, koska kukaan ei osaisi opettaa niitä, saatikka osaisi oppia.
 • Oppiminen on uuden asian tallentumista mieleen, säilömuistiin. Joskus oppiminen tarkoittaa vuosilukujen ulkoa-opettelua, joskus uusien toimintamallien ja esimerkiksi uusien tekniikoiden opettelua.
 • Oppiminen on uusien asioiden sisäistämistä. Asiat menevät muistiin, josta niitä voi hyödyntää myöhemmin.
 • Oppiminen on tiedon karttumista muistiin ja sen sisäistämistä niin että toiminnan muutos mahdollistuu. Esim. yksilön kehittyminen ja aistitoiminnot eivät kuulu oppimiseen. Oppimisessa yksilö käsittelee tietoedustusta työmuistissaan siten, että se siirtyy hänen säilömuistiinsa pitkäaikaisesti.
 • Oppiminen on myös vanhan tiedon parantamistaLisätietoa verkosta:


Oppiminen on


Oppimistyylit

Oppimistyylitesti
Oppimistyylejä TKK Teekkarin tehopenaali (muista, että jokainen oppii kaikilla aisteilla)
Oppimisklinikka: Oppimistyylit Oulun yliopiston opas opiskelijalle
Oppimistyylin ulottuvuuksia Perusjäsennys Stadian oppimateriaalissaKatso myös:
Huomio oppimisympäristöön (Teema 4.)
Oppiminen on vuorovaikutusta (Teema 3.)