Oposivu: Kevyttä perustietoa yliopistomaailmasta

Katso myös Internet opiskelussa

Teemme kurssin aikana tuttavuutta yliopistomaailman kanssa. Joihinkin tehtäviin kuuluu virtuaalikäyntejä yliopistojen verkkosivuilla. Oppimateriaaleissa viitataan yliopistollisiin oppikirjoihin. Kielenkäyttöön kuuluu tieteellisiä termejä. Jotkut kurssin kummeista ovat läheisissä tekemisissä yliopistomaailman ja tutkimustyön kanssa.

Yliopistojen kotisivut löydät Opintoluotsista.

Yliopisto, korkeakoulu, tiedekunta, laitos, yksikkö, koulutusohjelma - siis mitä?


Kasvatustiedettä opiskellaan yleensä kasvatustieteen tai kasvatustieteiden laitoksella. Laitos tai yksikkö on osa tiedekuntaa, jonka nimi on yleensä Kasvatustieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopistossa tiedekunta on kuitenkin Käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Yliopisto on useamman tieteenalan yhteenliittymä erotuksena korkeakouluille, joissa opetetaan yhtä tieteenalaa - näin ainakin periaatteessa. Yliopisto koostuu tiedekunnista. Jokaisessa tiedekunnassa on useita erillisiä tutkimus- ja koulutusyksiköitä. Useimmiten näitä nimitetään laitoksiksi. Laitoksilla on yleensä useita koulutusohjelmia. Yliopistot ja korkeakoulut eroavat ammattikorkeakouluista erityisesti tutkintorakenteen vuoksi. Tiedekorkeakouluista (sanaa käytetään erottamaan oppilaitokset ammattikorkeakouluista) valmistuu kandidaatteja, maistereita (perustutkinto), lisensiaatteja ja tohtoreita (jatkotunkinto). Tiedekorkeakoulujen erityistehtävä on tieteellisen tutkimuksen harjoittaminen.

Lähes jokaisen yliopiston ohessa toimii Avoin yliopisto, joka on oma toiminnallinen yksikkönsä. Avoimessa yliopistossa noudatetaan yliopiston opetussuunnitelmaa ja yliopisto tunnustaa avoimessa yliopistossa opiskellut opinnot (mutta ei välttämättä eri yliopiston opetussuunnitelman mukaan opiskeltuja). Avoimessa yliopistossa voi opiskella kuka tahansa. Opinnot ovat maksullisia. Joissakin tapauksissa opiskelupaikka yliopistossa voi avautua Avoimen yliopiston kautta. Suomessa toimii myös Virtuaaliyliopisto. Se ei ole erillinen oppilaitos vaan yhdeksän tiede- ja taidekorkeakoulun yhteistyöorganisaatio.

Opiskelijan kysymys: Mitä pääsykoekirjoja ensi keväänä käytetään? Kirjat löydät haluamasi yliopiston verkkosivuilta. Yritä etsiä oikean tiedekunnan tai ainelaitoksen sivuille. Siellä on yleensä etusivulla linkki Opiskelijaksi tai jotain siihen tyyliin. Helsingin yliopiston pääsykoekirjoja keväälle 2007 ei ole vielä (marraskuussa 06) julkaistu. Vanhat löytyvät

external image 192896580_8ada2eace3_m.jpg
Opiskelijoita Helsingin yliopiston Aleksandria-opintokeskuksessa.