Kriittinen pedagogiikka


Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos joku on jo kirjoittanut ennen sinua, jatka ja muokkaa tekstiä. Lisää nimikirjaimesi vastauksen loppuun. Ohjeita.

Kriittiselle pedagogiikalle on ominaista, että tutkimuksen ja teorian avulla pyritään suuntaamaan kasvatus- ja koulutuskäytäntöihin kritiikkiä ja näin muuttamaan näitä käytäntöjä. Tavoitteena on mm. yhteiskunnan demokraattisuuden lisääminen, yksilöiden vapautuminen ja heidän yhteiskunnallisen toimintakykynsä vahvistuminen. Kriittisessä pedagogiikassa tarkastellaan koulutuksen ja tiedon kietoutumista valtaan ja yhteiskunnan arvojärjestelmiin. MK

Kriittisen pedagogiikan piirteitä :

  • Äänen antaminen äänettömille
  • Kokemuksesta oppiminen
  • Yhdessä oppiminen
  • Väkivallan muotojen paljastaminen
  • Ideologioiden haastaminen
  • Vallan tekeminen näkyväksi
  • Vieraantumisen voittaminen
  • Vapauden tiedostaminen
  • Järjen, tunteiden ja aistien rohkea käyttö
  • Demokraattisten käytäntöjen luominen MH