Millainen tiede on kasvatustiede?


Aloita kasvatustieteeseen tutustuminen virtuaalisella yliopistokierroksella. Vertaile eri yliopistojen kasvatustieteen laitosten esittelyjä? Ole tarkkana. Joissakin yliopistossa puhutaan monikossa 'kasvatustieteiden' laitoksesta. Mitähän tämä mahtaa tarkoittaa? Entä, mitä on soveltava kasvatustiede? Mitä vastaisit sivujen perusteella otsikon kysymykseen? Perustietoa yliopistoon liittyvistä termeistä.

Helsingin yliopisto
Joensuun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Åbo Akademi

Lainaus kirjasta Johdatus kasvatustieteisiin: "...kasvatustieteen suhde opetusoppiin eli didaktiikkaan on pulmallinen. Alun perinhän kasvatustiede on ollut nimenomaan kasvatus- ja opetusoppia, joka on tarkastellut, pohtinut ja tutkinut sekä kasvatuksen että opetuksen ilmiöitä ja pyrkinyt vahvasti edistämään hyvää opettamista ja opettajankoulutusta. Ajan mittaan kasvatustiede tai oikeammin kasvatustieteet ovat kuitenkin selkeästi kehittyneet sellaisiksi ylätieteiksi, jotka sulkevat sisäänsä sekä kasvatuksen että opetuksen ilmiöiden tutkimisen. Didaktiikasta eli opetusopista on tullut kasvatusdtieteiden osa-alue." Rinne & Kivirauma & Lehtinen, 2004, 56.

external image 192895454_6382672e31_o.jpgYllä mainitussa kirjassa tehdään sivulla 57 jaottelu, jonka mukaan kasvatustieteisiin kuuluvat:
  • Yleinen kasvatustiede
  • Aikuiskasvatustiede
  • Erityispedagogiikka