Jokin muu pedagogiikka


Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos joku on jo kirjoittanut ennen sinua, jatka ja muokkaa tekstiä. Lisää nimikirjaimesi vastauksen loppuun. Ohjeita.

Feministinen pedagogiikka
Tämä pedagogiikan suunta on luotu lähinnä naisille, joilla ei ole aikaisemmin ollut mahdollisuutta teoriapohjaiseen opiskeluun ja oppimiseen. Feministisessä pedagogiikassa tärkeimpänä välineenä käytetään tarinaa, jota hyödynnetään sekä menetelmänä että teoreettisena raamina opetukselle. Naisille suunnatussa opetusmenetelmässä on myös erityisen tärkeää, että oppimisen tila ja tilanne sopii naisen elämäntilanteeseen. Tässä oppimisen tilalla tarkoitetaan myös ruumiillisuutta, niinpä opettaminen ei rajoitu ainoastaan henkiseen vaan myös fyysiseen harjoittamiseen. ET

Aktiivisuuspedagogiikka
Aktiivisuuspedagogiikassa oppilaan rooli on aktiivinen, ei opettajan. Esiintymisen sijasta opettaja järjestää oppimisympäristön oppimistilanteeseen sopivaksi. Oppija oppii tekemällä itse, omat kokemukset ovat voimakkaita ja aitoja, jotka jäävät hyvin mieleen. Oppijalla on aktiivinen rooli myös omassa ohjauksessaan. AH