Freinet-pedagogiikka


Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos joku on jo kirjoittanut ennen sinua, jatka ja muokkaa tekstiä. Lisää nimikirjaimesi vastauksen loppuun. Ohjeita.

Freinet-pedagogiikka perustuu omakohtaiseen, käytännön läheiseen opskeluun. oppilaat tutustuvat siis itse aiheisiinsa eikä heillä ole varsinaista opettajaa.
perusajatukset ovat:

1. aiheet ovat lasten kiinnostuksenkohteita.
2.opettelu tapahtuu virheiden ja muotoutumisen kautta.
3. oppilaat ilmaisevat itseään kirjallisesti, vapaailmaisu toteutuu myös musiikissa ja draamassa
4.oppilaat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa. SK

Célestin Freinet (1896-1966) oli ranskalainen pedagogi, joka kuuluu vuosisadan alun progressiivipedagogeihin. Hänen kasvatusnäkemyksensä perustana oli ajatus positiivisesta yksilöstä, jolla on luontainen innostus kaiken tutkimiseen.

Freinetpedagogiikkaa kutsutaan todellisuuspedagogiikaksi

Lähtökohtana oppimiselle on lasten senhetkinen todellisuus. Opetus lähtee liikkeelle niistä tiedoista ja taidoista, joita oppilaalla käsiteltävästä asiasta on. MH