Dialogipedagogiikka


Muokkaa tätä tekstiä: Klikkaa Edit This Page -linkkiä yllä, kirjoita, muista tallentaa. Jos joku on jo kirjoittanut ennen sinua, jatka ja muokkaa tekstiä. Lisää nimikirjaimesi vastauksen loppuun. Ohjeita.

Dialogipedagogiikan tarkoitus on käydä keskusteluja ja niiden kautta löytää yhteinen käsitys. Pääperiaatteena on kuunnella toisia ja kertoa omia mielipiteitä asioista ja lopulta päätyä yhteisymmärrykseen. NR

Dialogiin kuuluu, että siihen osallistuva henkilö on valmis kuuntelemaan toisia riittävällä sympatialla ja on kiinnostunut ymmärtämään toisen näkökulmia. Lisäksi täytyy olla valmis muuttamaan näkemyksiään, jos siihen löytyy perusteet. Dialogin tavoitteena on löytää keskusteluun osallistuneiden yhteisesti prosessoitu ymmärrys keskustelun kohteena olevasta asiasta - mikä ei kuitenkaan tarkoita konsensuksen hakemista. MH