Yhteisöllinen oppiminen (collaborative learning)

external image 192896577_e7e801351a_d.jpg
Lainaus artikkelista "Computer Support for Knowledge-Building Communities":
"The conceptual bases of computer-supported intentional learning environments (CSILE) come from research on intentional learning, process aspects of expertise, and discourse in knowledge-building communities. These bases combine to support the following propositions: Schools need to be restructured as communities in which the construction of knowledge is supported as a collective goal, and the role of educational technology should be to replace classroom discourse patterns with those having more immediate and natural extensions to knowledge-building communities outside school walls. CSILE is described as a means for refraining classroom discourse to support knowledge building in ways extensible to out-of-school knowledgeadvancing enterprises. Some of the most fundamental problems are logistic, and it is in solving these logistic problems that we see the greatest potential for educational technology."
Scardamalia & Bereiter: Journal of the Learning Sciences 1993-1994, Vol. 3, No. 3, Pages 265-283
Lue koko artikkeli

Mitä tämä tarkoittaa? Tutkijat ehdottavat kolmatta tietä opettajakeskeisen ja oppijakeskeisen tiedonmuodostuksen rinnalle. Tavoitteena on luoda,jakaa ja prosessoida tietoa yhteistyössä. Tätä periaatetta noudatetaan esimerkiksi tällä kurssilla, jossa pyrkimyksenä on luoda oppimisyhteisö, joka on avoin myös luokkatilan ja koulun ulkopuolelle. Toistakymmentä vuotta on kulunut edellä lainattujen lauseiden kirjoittamisesta. Nyt tekniset välineet mahdollistavat entistä paremmin yhteisöllisen oppimisen.